Välj en sida

Vi befinner oss i en orolig tid, i en orolig värld. Det är extra viktigt att du ser till att måna om dig själv, dels för att må bra, men också för att sprida goda energier och kunna ge stöd åt andra. Vi måste tillsammans sprida kärlek och glädje till varandra.

För att nå ditt välmående behöver du titta inåt och släppa taget om de känslor och tidigare upplevelser, som bromsar dina möjligheter. Du behöver kanske också värja dig och välja bort andras känslor, om de inte gör dig gott.

Andra människor ser inte vad du bär på i ditt inre bagage och ingen annan människa kan bestämma vad du ska bära vidare på, eller släppa taget om. Du måste själv bestämma dig för hur du vill ha det och ta dem steg som krävs för att nå dit.
När du väl bestämt dig finns det många vägar att gå, en del lite längre och krokigare och en del vägar med snabbare målgång. Men ingen väg är fel, det är du som väljer vad som passar dig.

Det allra viktigaste är att du bestämmer dig och du är ärlig mot dig själv, var inte dömande varken mot dig själv eller andra. De flesta har haft en god avsikt i sitt agerande utifrån sin egen horisont, fast det ibland kan kännas svårt att tro. Att döma kommer inte vara till din fördel.

Min övertygelse är att om vill vi skapa en bättre värld måste vi börja att se inåt, med oss själva.