Hypnos & hypnoterapi
Hypnos är ett kraftfullt tillstånd, då man befinner sig i sitt undermedvetna sinne. Det är ett behagligt transliknande tillstånd där man släppt på alla sina behov av att hitta rationella förklaringar. Man upplever en inre frid och en känsla av tidlöshet och en inre klarhet, helt enkelt ett extatiskt och underbart tillstånd.

Det undermedvetna sinnet – utgör styrningen av ca 95 % av dina dagliga aktiviteter. Det undermedvetna sinnet använder sig av redan inlärda mönster och processer som inte kräver en tanke för ett genomförande. Det undermedvetna sinnet reagerar blixtsnabbt och med större styrka än det medvetna sinnet, det värderar inte utan utför direkt.

Har du idag inlärda handlingsmönster som på ett eller annat sätt försvårar din tillvaro kan du under hypnos förändra ditt undermedvetna till att utföra handlingar på ett sätt som underlättar ditt liv till något mer värdefullt.

Det medvetna sinnet – utgör styrningen av ca 5 % av dina dagliga aktiviteter. Det är med detta sinne du tankemässigt bestämmer dig för att göra saker och sedan genomför det.

Det omedvetna sinnet – detta är sinnet som vi ibland kallar instinkt. Det använder vad vissa kallar cellminnen eller inlärda beteende från tidigare liv för att styra ett beteende. Det kan vara flyktbeteende mm.

När kan hypnoterapi vara ett bra alternativ?

Hypnoterapi – kan användas vid: ångest, fobier, social fobi, nedstämdhet, utbrändhet, utmattningssyndrom, stress, dålig självkänsla, svartsjuka, depression, ätstörningar, alkoholism och andra missbruk, sömnsvårigheter, skuld, skam, sexuell problematik. sluta röka, viktproblem, oro, trauman, stamning och mycket mera. Även andra symtom kan faktiskt försvinna eller bli mycket bättre vid hypnoterapi just för att vi jobbar med vårt inre, där mycket stress, oro och gamla trauman ligger. Det finns fall där tex IBS, eksem, psoriasis, fibromyalgi förbättrats markant efter sessioner med hypnoterapi och där man jobbat med att neutralisera gamla minnen och känslor.

Praktisk information

Vid varje bokat tillfälle gäller följande:

 • En hypnossession kostar 1200 kr
 • Vid bokning av tre tillfällen är priser för dessa 2500 kr
 • Betalning sker kontant, via swish till 123 264 93 90 eller per faktura
 • Avbokning sker senast klockan 17.00 dagen före bokat tillfälle
 • Sessionen tar cirka 1,5 – 2 timmar
Hur känns det att vara i ett hypnotiskt tillstånd?

Att vara i ett hypnostillstånd upplevs väldigt olika från person till person. Vissa personer upplever inre synintryck medan andra kan få inre upplevelser i form av hörsel eller känselintryck. Men allt beror givetvis på hur djupt in i dig själv du är beredd att gå.

Du har säkert upplevt tillfällen som kan liknas vid hypnos när ditt medvetna sinne behöver en paus och hamnat i ett transliknande tillstånd som när du dagdrömmer.

Hur verkar jag som hypnoterapeut?

För mig är det viktigt att du känner dig trygg när du valt att träffa mig. Jag arbetar tillsammans med dig och du kommer att ha full kontroll. Jag gör inget som strider mot din vilja eller mot dina värderingar. Jag följer NGH:S (National Guild of Hypnotists) etiska regler och riktlinjer och arbetar under tystnadsplikt.

Reiki healing

Vad är Reiki?

Ordet Reiki kommer från japan och betyder ungefär universell livsenergi. Riekimetoden upptäcktes av dr Mikao Usui i Japan 1914 och Reikihealing används i hela världen. Reiki fungerar genom att händerna överför Reiki, genom att personen kanaliserar energi som frigör energiblockeringar, ökar energiflödet och stärker kroppens läkningsförmåga. Rekienergin hjälper kroppens läkningsprocess på alla nivåer; fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt. Det viktigaste att tänka på är att Reikiutövaren inte använder sin egen energi utan enbart är en förbindelse för den helande livsenergin.

Vad är Reikihealing bra för? 

Reikienergi skapar vitalitet och främjar hälsa, och behandlingen används för att balansera och förebygga så din kropp får mera energi och ökat välbefinnande. Reikienergi kan också hjälpa till att bota eller lindra olika hälsoproblem.

Reiki hjälper dig med:

 • Hitta din egen avslappning
 • Förbättra sömnen
 • Frigör stress och spänningar
 • Löser upp energiblockeringar
 • Verkar känslomässigt lugnande
 • Balanserar dina chakran
 • Fyller på kroppens energiförråd
 • Frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses
 • Sänker högt blodtryck och höjer för lågt blodtryck
 • Ökar intuition och kreativitet, man tänker klarare

Reiki bra mot stress 

Reikiheling är mycket effektivt mot stress , utbrändhet, depression, oro och sömnsvårigheter men kan även användas vid kronisk värk eller allergier. Områden där Reiki också visat sig vara bra är vid migrän, ryggont, mensvärk, sportskador och sårskador. Reiki är också en fantastisk metod för personlig utveckling, bättre självförtroende och djupa livsinsikter.

Hur går behandlingen till? 

Under en behandling ligger du på en behandlingsbänk och du är fullt påklädd. Vid Reikibehandlingen placerar jag mina händer på eller strax ovanför din kropp i olika positioner. Via mina händer låter jag sen Reikienergin strömma in i din kropp. Många känner kyla, värme, tryck eller pirrningar där händerna hålls eller på andra områden på kroppen, samtidigt som andra inte känner något alls. Reikibehandlingen avslutas med ett kort samtal om upplevelserna under behandlingen.

Hur känns det efter en Reiki behandling?

Efter behandlingen kan personen uppleva sig skönt utvilad, lycklig, upprymd, helt slut eller kanske nedstämd och med känsla att behöva gråta en stund. Oberoende hur personen känner har ett helande förlopp satts igång och det som kommer ut behöver komma ut. Många känner sig ändå ovanligt pigga med en känsla av påfylld livsenergi. Emellanåt händer det att klienten somnar. Det är ett bevis på att man i själva verket är fri från motstånd och släpper in de helande energierna. Efter en behandling är det bra med lugn och ro, till exempel en lugn promenad på stranden eller i naturen.

Praktisk information

Vid varje bokat tillfälle gäller följande:

 • En reiki healing kostar 600 kr
 • Vid bokning av tre tillfällen är priser för dessa 1500 kr
 • Betalning sker kontant, via swish till 123 264 93 90 eller per faktura
 • Avbokning sker senast klockan 17.00 dagen före bokat tillfälle
 • Sessionen tar cirka 1 timme

Hur fungerar behandlingen?

Reikienergin strömmar in till de områden som du är i behov av för stunden och alltså behöver praktiserande inte ställa diagnos eller veta vad som behöver helas. Rekienergin söker sig på egen hand till områden som är i obalanser och hittar sjuka vibrationer i kroppen. Det går inte att avgöra resultatet i innan men du kan ständigt lita på att det som kommer är rätt just för dig.

Rekiheling fungerar på så sätt att kroppens blockeringar helas genom att de laddas med positiv energi. Healingenerging påverkar kroppens frekvens så att energier höjs och negativ energi upplöses och försvinner. På detta sätt renar Reikin energiflödet och låter livskraften flöda fritt och när detta sker får kroppen tillåtelse att läka sig själv.

Hur når jag ett lyckat resultat?

Reikihealing är helt ofarligt och kan inte någonsin överdoseras. När du känner tillit till Reiki så kommer du att öppna upp dig och ta emot kraften djupare och starkare.

Många mår bra av att få flera behandlingar i följd, och det kan emellanåt vara nödvändig för att nå långsiktiga effekter av healingen. Vanligtvis brukar det gå en vecka mellan behandlingarna. För att få ut bästa effekten av Reikibehandlingen förordas att du inte tränar eller dricker alkohol innan en behandling.

För att Reikihealingen ska bli varaktig krävs det en förändring på tre plan: tankemässigt, känslomässigt och beteendemässigt. Då får vi det bästa resultatet och då kan kroppen dra till sig största möjliga livsenergi och helandet blir permanent. En viktig del i det hela är att du är öppen och beredd att uppleva emotionella/mentala förändringar för att inte generera nya blockeringar i kroppen.

Friskvård

Idag är Reikibehandlingar klassade som friskvård och är skattefria i personalvårdande syfte. Kostnaden för rehabiliterande friskvård är fullt avdragsgill för arbetsgivaren och förmånsbeskattas inte heller. Reikibehandlingar klassas som friskvård och du kan använda dina friskvårdspengar för att göra avdrag.

Reiki används på många olika sjukhus i världen, några exempel på detta är Norge, England, USA, Australien, Spanien och Uruguay. Många studier har gjorts inom flera områden, t ex smärta, sårläkning, hjärt- och kärlbesvär, stress, oro, depression, missbruk. 

Forskning

Forskningsstudier visar att Reiki har en bra effekt och att resultaten ökar välbefinnandet och ger både fysisk och psykisk förbättring på många områden.

Mejla

asa@kjellsdotternilsson.com

Ring

+46 709 163 817

Skype

Kjellsdotternilsson
Vem är jag?
Åsa Kjellsdotter Nilsson

En person som hittar som kraft från djur och natur. Jag bor nära skogen, träden betyder mycket för mig. Min stora hobby är mina olika hönsfåglar, som ger mig stor glädje, och ett par hundar jag älskar.

Under flera år har jag  arbetat inom offentlig sektor där jag har erfarenhet både från att vara chef och strategisk utvecklare inom olika verksamhetsområde.

När jag inte arbetar i mitt företag Kjellsdotter Nilsson arbetar jag som avdelningschef på miljöförvaltningen i Helsingborgs stad

Jag har alltid varit intresserad av att utvecklas som person och lära mig mer om mig själv och andra. Med de verktyg jag skaffat mig har jag getts möjligheten och förmånen att också kunna leda andra i deras personliga utveckling.

Jag är diplomerad ICF coach och har gått min utbildning hos Coachutbildning Sverige. Under 2014 valde jag att utvidga min kompetens med en kurs i hypnos, för Fredrik Praesto, Praesto Training AB. I april 2016 slutförde jag min hypnoterapiutbildning hos Jack Johansen och är därmed certifierad via SAHH (Skandinaviska akademin för hypnos och hypnoterapi). Jag har sedan dess gått ett antal mindre kurser inom hypnos för att vidareutveckla mig. Jag brinner för hypnosen, som jag ser som ett verktyg som är mer och mer efterfrågat även i Sverige. Det ger goda resultat även med ett fåtal sessioner.

 

Gå till LinkedIn för fullständigt CV

Under våren 2019 blev jag initierad inom Reiki och har tagit steg 1 och 2 vilket ger mig behörighet att ge Reikihealing åt andra. Jag har under tiden jag hållit på med hypnoterapi vid ett flertal tillfällen mött personer som känner sig orkeslösa och i obalans. Reikin är ett bra komplement som känns värdefullt att kunna ge. Under denna utbildning lärde jag mig också att öppna upp och läsa av energier hos personer vilket ger en ytterligare dimission även för hypnossessioner.

Referenser
Vad tycker andra?
Hypnosen va helt klart en omtumlande upplevelse. Det är tydligt att det hände saker. Jag hade väldigt svårt att sova på kvällen, kom inte till ro riktigt så visst startade den processer i huvudet.

Efteråt känner jag mig lättare, jag har mer energi och det känns som att jag har mer utrymme i kroppen. Det känns liksom inte lika motigt längre, rent allmänt. Som att man har fått en rundsmörjning liksom. En mental massage. Jag kan inte specifikt säga att en specifik punkt har blivit bättre rent spontant.

Det märker inte du, men nu har jag tagit ett par minuter att fundera och jag känner faktiskt ett ökat förtroende gentemot mig själv när jag är på gymmet exempelvis. Det tar inte emot att gå dit och jag känner mig inte särskilt svag eller dum när jag är där.

Jag tycker absolut att hypnosen har hjälpt mig att ta ett steg framåt och att den givit mig ett positivare allmäntillstånd.

Tack!

PONTUS

Tack för en mycket intressant resa in i mig själv. Som jag sade i början så har jag mediterat en del, men aldrig så djupt. Mycket häftig upplevelse. Jag är dig också evigt tacksam för sättet du guidade mig igenom de två händelserna som jag uppenbarligen aldrig lyckats bearbeta på ett bra sätt. Speciellt händelsen som ledde till en skilsmässa mellan min mor och hennes dåvarande man. Om du minns utspelade sig händelsen i vårt kök, och när jag nu mentalt går tillbaka till denna händelse och går in i köket, så är han inte längre kvar där. Han är borta. Sånt sker ju bara på film! Det är helt otroligt och en riktig lättnad.  När jag tänker på den andra händelsen så ser jag nu enbart en leende flicka, så som jag minns henne från skolfotograferingen. Det känns bra helt enkelt.

MICHAEL

Kontakt
Vill du boka eller har frågor? Hör av dig!

10 + 14 =

Ring

+46 709 163 817

Skype

Kjellsdotternilsson

Verksam

Nordvästra Skåne