Välj en sida

Hypnosen ger dig tillgång till undanträngda känslominnen. Vi styrs dagligen till största del av vårt undermedvetna och vi har i vårt undermedvetna inprogrammerat hur vi ska reagera i olika situationer. Detta är både nödvändigt och värdefullt. Men det finns också inprogrammerat sådant som kan ge oss bekymmer och göra att vi emellanåt mår dåligt. Genom hypnos kan du lära dig mer om dig själv och få möjlighet att släppa taget om saker som stör dig som du tidigare inte visste orsaken till.

Efter att ha haft en tid uppehåll med hypnossessioner är jag nu åter tillgänglig för bokning. Under mitt uppehåll har jag bytt min huvudsysselsättning och börjat arbeta som avdelningschef på miljöförvaltningen i Helsingborg. För att kunna fokusera på att sätta mig in i mitt nya arbete har jag därför varit återhållsam med bokningar.

Jag kommer att fortsätta som hypnoterapeut och tar nu emot klienter främst på helger.

När du känner dig redo för din session når du mig via kontakt.

HypnÅsa!