Välj en sida

I den tid vi befinner oss i känner många oro. Pandemin har påverkat alla på olika sätt. Inte minst via media, där vi hela tiden ser hur människor mår dåligt och har det tungt.

För att må bra behöver du klara av att sålla bort intryck som gör att du mår dåligt. Vi har lätt att slukas upp av negativa känslor. Men måste du må dåligt eller kan du välja välmående?

Mycket handlar om hur vi har lärt oss hantera känslor. Redan när vi föds har vi med oss ett bagage från tidigare generationer.

Men vi har alltid ett val! Vi kan välja att gå vidare, lämna det som inte är vårt, bakom oss och välja hur vår egna väg ska vara framöver.

I hypnos finns möjlighet att ställa om släppa taget och börja på nått nytt, det är du som väljer!