Välj en sida

När du föddes och upp till ca 7:års ålder är din hjärna som en svamp. Den suger åt sig allt den kommer åt. Allt man sugit åt sig stannar och bildar en grund i ditt undermedvetna.

Denna grund styr mycket av hur du reagerar och fungerar i vardagen, ca 95% av din dagliga funktion styrs av ditt undermedvetna.

Vissa upplevelser kan skapa en inre stress helt omedvetet. Du upplevde något som liten men förstod inte och det skapade en känsla inom dig som inte var positiv men som du sen tagit med dig.

Mycket av de du byggt upp är till stor nytta för dig. Det gör att du kan fungera i vardagen. Men det finns delar som skapar oro och inte stress helt i onödan.

I hypnosen kan jag hjälpa dig att hitta dessa obalanser och hjälpa dig släppa taget om dem.

Många upplever en frihetskänsla och en lättnad efter att ha genomfört en hypnossession.