Välj en sida

Vi har alla saker som vi låst in. Vi ser våra låsningar men inte våra lösningar. Hur ska vi låsa upp det som vi upplevt som vi ser som våra problem. Vi ser svårigheten men inte vad som gör att just jag känner så här i den här situationen.

Det mesta vi upplevt i vår barndom speglar vem vi blir i vuxen ålder. Vi snappar upp ofantligt mycket våra första år och detta kommer att utgöra grunden för hur vi väljer att leva vårt liv

Kanske är det så att du ser alla dessa svårigheter men kan inte själv komma vidare och få ro i ditt inre.

Genom hypnosen möjliggör jag för personen att se och hantera tidigare erfarenheter och trauman på en nytt sätt.

 

Är ni intreesserade hör av er!